GENEL BİLGİLER

İstanbul Ambarlı Limanı

Mardaş terminali Türkiye'nin en büyük liman işletmesi konumunda olan Ambarlı liman tesislerinde yer alan başlıca konteyner terminallerindendir. Yıllık 2,7 milyon TEU elleçleyen Ambarlı tesisleri Dünyanın 48. büyük limanı konumundadır. İstanbul Avrupa yakasının yegane limanı konumundaki Ambarlı tesisleri yaklaşık 20 milyon nüfusu barındıran hinterlandı beslemektedir. Türkiye'nin sanayi ve ticaret başkenti konumundaki en büyük şehri İstanbul her türden yatırım ve gelişimin öncüsüdür. 

75 milyonluk dinamik nüfusuyla Türkiye dünyanın en büyük 16. ekonomisine sahiptir. Jeopolitik konumu nedeniyle Akdeniz, Ege, Marmara Denizi ve Karadeniz bölgelerinde hakim konumdadır. Bu konumu sayesinde zengin ticaret yollarının kesişim yollarını elinde tutabilmiştir. 

İstanbul hızla gelişen Karadeniz'e komşu bölge ülkelerinin Güney'den ulaşım yolu üzerindedir. Petrol ve doğalgaz gibi doğal yeraltı kaynaklarının bolca bulunduğu ve çevre ülkelere ihracı neticesinde zenginleşen bu ülkelerin gelişimlerini finanse edebildikleri müddetçe bu deniz yolu ticaretin kilit noktasını oluşturacaktır. İstanbul Boğazından kuzeye geçiş öncesinde yer alır. 

İntermodal taşımacılık imkanları gelişmiş Karadeniz limanları elleçledikleri yükleri demir yolu ve nehir yolu taşımacılığı ile Avrupa ve Rusya içlerine aktarmaktadır. Bu durum göz önüne alındığında ülkemiz Karadeniz'den yalnız kıyı ülkeler değil, demiryolu ve nehir yolu ile ulaşım sağlanabilen tüm bölge ülke yüklerinin yoğunlaştırdığı zengin bir pazarın seyir yolu üzerindedir. Gerek Türkiye'nin merkezi konumu gerekse geniş hinterlandı ile bu ticaretten en fazla payı alan İstanbul'un önemi bu gerçekler ışığında daha iyi anlaşılır. 

Avrupa birliğine adaylığı ile bölgenin yükselen yıldızı konumundaki ülkemiz denizcilik sektöründe de son yıllarda büyük bir atılım içersindedir. 2011'de yıllık 5,7 milyon TEU elleçleme büyüklüğüne ulaşan Türkiye limanları ülkemizin artan ticaret hacmi ile her geçen gün yeni rekorlara imza atmaktadır. Yalnız ülkemizin değil bölge ülkelerinin de artan ticaret hacimleri nedeniyle ülkemiz potansiyeli her geçen gün yükselmektedir. 

Son olarak, gerçekleştirilen liman özelleştirmeleri ardından hem yerli sermaye hem de çok uluslu girişimcilerin bu sektörde faaliyete geçmesiyle birlikte sektör ivme kazanmıştır. Uluslararası terminal işletmecilerinin bu rekabette yer alması bölge ülkelerine kıyasla ülkemizin standartlarının doğru algılanmasına katkıda bulunacaktır.