KARİYER

POLİTİKALARIMIZ 

İnsan Kaynakları Politikamız 
Farkı yaratanın insan olduğu bilinci ile vizyonumuzu ve misyonumuzu gerçekleştirmek, ortak değerlerimizi oluşturmak amacıyla; 
- Yeniliklere ve değişime açık, ortak değerlerimizi benimseyip yaşatacak, doğru işte doğru performansı gösterecek yetişkin insan gücünü şirketimizde istihdam etmek, 
- İşini ve kendini geliştiren, artı değer yaratan, üretken çalışanların hakim olduğu kurumsal bir yapı oluşturmak, 
- Sistemi ve süreci geliştiren, öneri üreten, başarıyı ödüllendiren sistemler kurmak ve devamlılığını sağlamak, 
- Çalışanlarımızın etkinliğini ve verimliliğini arttıracak olanaklar yaratmaktır.


Kariyer planlaması
Çalışanlarımızın kendi pozisyonları, bir üst pozisyonları yada farklı pozisyonlar için yetkinliklerini geliştirmekte ve sonuçlarını performans değerlemesi ile izlemekteyiz. Kendi işinin liderliğini yapan, ekip çalışması ile gelişen ve geliştiren, teknolojiyi yakından takip eden, inisiyatif kullanabilen, yaratıcı ve üretken, yüksek performanslı personelimizin kariyer planlaması yapılmaktadır. 

Ücret politikamız
Şirketimizin ücret politikası, yasal kesintilerdeki artışlar karşısında ücret düşüşlerini önlemek amacıyla net ücret ödemekteyiz. Doğru işte doğru performansı gösteren personelimizi ödüllendirmeyi, yetkinliklerini yükseltmeyi ve yaşanan enflasyon karşısında yaşam standardını korumayı hedeflemektedir. Bu amaçla enflasyona ve performansa dayalı ücret artışı yapılmaktadır. 

Ücret dışı olanaklarımız
Personelimize işyerimizde yemek verilmekte ve ulaşımları servis araçları ile sağlamaktadır. İşyeri hekimimiz personelimize haftada üç gün, ailelerine haftada bir gün sağlık konusunda hizmet etmekte ve bilinçlendirme eğitimleri vermektedir. 
Personelimizi bir araya getirmek, motivasyonu ve iletişimi arttırmak amacıyla çeşitli sportif ve kültürel etkinlikler düzenlenmektedir. 

Eğitimlerimiz
Personelimizin sahip olduğu bilgi, beceri ve davranışları geliştirmek ve katma değer yaratmak amacıyla eğitim programları düzenlemekteyiz.
Şirketimize yada bulunduğu pozisyona yeni başlayan personelimize oryantasyon eğitimi vermekte ve süre sonunda performanslarını değerlendirmekteyiz.

Seçme yerleştirme politikamız
Şirketimizin vizyonuna ulaşabilmesi, gelişimde sürekliliğin sağlanabilmesi için pozisyonlardan beklenilen performansı sağlayacak yetkinliklere sahip kişileri seçmekte ve işe almaktayız. Boş pozisyonlarımıza, özellikle yönetici pozisyonlarımıza öncelikle mevcut insan kaynağımız arasından yerleştirme yapmaktayız. Sürecimizi iyi bilen ve gelişimine katkıda bulunan Mardaş kültürünü ve temel ilkelerini özümsemiş çalışanlarımızın ödüllendirilmesi ve bir üst pozisyonlarda görevlendirilmesi temel prensibimizdir.
Boş pozisyonlarımızı Internet sitemiz, kariyer.net yada gazete ilanı ile duyurmaktayız. Genel başvurulara her zaman açığız. Tüm başvuruları bir havuzda toplamakta ve gereksinim duyulan zamanlarda tekrar değerlendirmekteyiz.
Seçme yerleştirme sürecinde, adayların sahip olduğu niteliklerinin (mezun olduğu okul, yabancı dil bilgisi, işle ilgili tecrübesi, sertifika ve ehliyetleri, teknik ve yönetsel bilgi becerileri gibi) yanı sıra kurum kültürüne uyum sağlayabilme ve temel ilkelerimizi gerçekleştirebilme yeterliliği de bizim için önemlidir. 

Staj olanaklarımız
Üniversite, yüksekokul, teknik lise, endüstri meslek lisesi gibi öğretim kurumlarında öğrenim gören ve staj yükümlülüğü olan başarılı öğrencilere öğrenim alanlarına göre karada yada gemilerimizde staj olanağı sağlanmaktayız.
Staj süresince Mardaş kültürüne uyum sağlayan ve beklenilen performansı gösteren öğrencilerin Mardaş ailesine katılmasını esas almaktayız.
Üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen Kariyer Günlerinde de iş ve staj başvuruları değerlendirilir.