HAKKIMIZDA

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 POLİTİKASI

(ISG Politikası)

 

 

Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği Anonim Şirketi olarak, liman hizmetleri, acentelik hizmetleri ve  geçici depolama hizmetlerinin her aşamasında,üst yönetim de dahil olmak üzere tüm çalışmalarımızda iş sağlığı ve güvenliği konularında, gereken bilinç ve kültürü oluşturmak ana hedefimizdir. Tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket ederek, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamaktayız.

 

Bu anlayışla çalışmalarımıza yön verirken,  topluma saygılı olma ilkesi doğrultusunda;

  • Çalışanlarımızın, dış tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve ilgili diğer paydaşların iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin, çalışanlar ve dış tedarikçilerimiz tarafından benimsenmesi, uygulanması için gerekli eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili istek, görüş ve yaratıcı çözüm önerilerinin desteklenmesi,
  • Tüm faaliyetlerde sistematik bir yaklaşımla, iş sağlığı ve güvenliği tehlikelerin ve risklerinin belirlenerek kaynağında önlenmesi veya en aza indirgenmesi, bu amaçla teknolojik gelişmelerin takip edilerek  kaynakların bu çerçevede yönlendirilmesi,
  • İş kazaları, meslek hastalıkları, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi amacıyla İSG Yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirme faaliyetlerinin planlanması, planlanan hedefler çerçevesinde uygulamaların ve performansın izlenmesi,
  • Ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara göre çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi, tam uyumun sağlanması, başlıca sorumluluğumuzdur.

 

Firmamız gerçekleştirilen  hizmetlerini, yasal şartlar ve TS  18001:2007 standardının şartlarına uygun olarak değerlendirecek ve ISG  politikamız sürekli olarak gözden geçirilecektir.

 

Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği Anonim Şirketi,İş Sağlığı ve Güvenliği  yönetim sisteminin başarı ile uygulanmasını ve sürekli gelişimini sağlanmasını işçi temsilcisi ve çalışan personelinin iştişare ve katılımı ile olacağını benimsemiş olup ISG Politikamız,çalışanlarımıza da ileterek, onların eğitimi ile mümkün olacağına inanır ve bunu taahhüt eder.

 

Oluşturulan ISG  Politikası ilgili tarafların erişimine uygun olarak açık olması sağlanmıştır.

 

/pdfler/isg el kitabi.pdf