Çevre Politikamız

Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği Anonim Şirketi olarak, liman hizmetleri, acentelik hizmetleri ve geçici depolama hizmetlerinin her aşamasında çalışmalarımızı çevre faktörlerini göz önüne alarak gerçekleştirir, toplum için çevresel kaynak kullanımını benimseriz.

Kuruluş değerlerimiz arasında yer alan insana, çevreye ve topluma saygılı olma ilkesi doğrultusunda;

» Küresel kaynakların korunması, enerji ve malzemenin verimli kullanılmasının sağlaması,
» Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre bilincini arttırılması konusunda gerekli eğitimlerin verilmesi,
» Sürekli gelişmeyle kirlenmenin önlenmesi, atıkların azaltılması, kaynağında doğru ayrıştırılması ,mevcut atıkların çevreye zararının en aza indirgenmesinin sağlanması ve çevrenin korunması,
» Çevresel risklerin belirlenerek, bu risk faktörlerinin ortadan kaldırılması,
» Çevre bilincinin gelişmesi için gerekli bilgi paylaşımlarının ve bilinçlendirme faaliyetlerinin desteklenmesi,
» Çevre amaçlarının, hedeflerin belirlenmesi, çalışmalarımızın bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirilmesi ve gözden geçirilmesi,
» Çevre Boyutları, ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara göre çevreyi koruma ile ilgili uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesi başlıca sorumluluğumuzdur.

Firmamız gerçekleştirilen hizmetlerini yasal şartlar ve ISO 14001:2015 standardının şartlarına uygun olarak değerlendirecek ve çevre politikamız sürekli olarak gözden geçirilecektir. Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği Anonim Şirketi çevre yönetim sisteminin performasının arttırılması ile uygulanmasını ve sürekli gelişimini sağlanmasını çalışan personeline de ileterek, onların eğitimi ile mümkün olacağına inanır ve bunu taahhüt eder.

Oluşturulan Çevre Politikası ilgili tarafların erişimine uygun olarak açık olması sağlanmıştır.
Mardaş © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.   |   Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği Anonim Şirketi olarak, liman hizmetleri, acentelik hizmetleri ve geçici depolama hizmetlerinin her aşamasında çalışmalarımızı çevre faktörlerini göz önüne alarak gerçekleştirir, toplum için çevresel kaynak kullanımını benimseriz.

Kuruluş değerlerimiz arasında yer alan insana, çevreye ve topluma saygılı olma ilkesi doğrultusunda;

» Küresel kaynakların korunması, enerji ve malzemenin verimli kullanılmasının sağlaması,
» Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre bilincini arttırılması konusunda gerekli eğitimlerin verilmesi,
» Sürekli gelişmeyle kirlenmenin önlenmesi, atıkların azaltılması, kaynağında doğru ayrıştırılması ,mevcut atıkların çevreye zararının en aza indirgenmesinin sağlanması ve çevrenin korunması,
» Çevresel risklerin belirlenerek, bu risk faktörlerinin ortadan kaldırılması,
» Çevre bilincinin gelişmesi için gerekli bilgi paylaşımlarının ve bilinçlendirme faaliyetlerinin desteklenmesi,
» Çevre amaçlarının, hedeflerin belirlenmesi, çalışmalarımızın bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirilmesi ve gözden geçirilmesi,
» Çevre Boyutları, ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara göre çevreyi koruma ile ilgili uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesi başlıca sorumluluğumuzdur.

Firmamız gerçekleştirilen hizmetlerini yasal şartlar ve ISO 14001:2015 standardının şartlarına uygun olarak değerlendirecek ve çevre politikamız sürekli olarak gözden geçirilecektir. Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği Anonim Şirketi çevre yönetim sisteminin performasının arttırılması ile uygulanmasını ve sürekli gelişimini sağlanmasını çalışan personeline de ileterek, onların eğitimi ile mümkün olacağına inanır ve bunu taahhüt eder.

Oluşturulan Çevre Politikası ilgili tarafların erişimine uygun olarak açık olması sağlanmıştır.
Mardaş © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.   |   Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği Anonim Şirketi olarak, liman hizmetleri, acentelik hizmetleri ve geçici depolama hizmetlerinin her aşamasında çalışmalarımızı çevre faktörlerini göz önüne alarak gerçekleştirir, toplum için çevresel kaynak kullanımını benimseriz.

Kuruluş değerlerimiz arasında yer alan insana, çevreye ve topluma saygılı olma ilkesi doğrultusunda;

» Küresel kaynakların korunması, enerji ve malzemenin verimli kullanılmasının sağlaması,
» Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre bilincini arttırılması konusunda gerekli eğitimlerin verilmesi,
» Sürekli gelişmeyle kirlenmenin önlenmesi, atıkların azaltılması, kaynağında doğru ayrıştırılması ,mevcut atıkların çevreye zararının en aza indirgenmesinin sağlanması ve çevrenin korunması,
» Çevresel risklerin belirlenerek, bu risk faktörlerinin ortadan kaldırılması,
» Çevre bilincinin gelişmesi için gerekli bilgi paylaşımlarının ve bilinçlendirme faaliyetlerinin desteklenmesi,
» Çevre amaçlarının, hedeflerin belirlenmesi, çalışmalarımızın bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirilmesi ve gözden geçirilmesi,
» Çevre Boyutları, ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara göre çevreyi koruma ile ilgili uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesi başlıca sorumluluğumuzdur.

Firmamız gerçekleştirilen hizmetlerini yasal şartlar ve ISO 14001:2015 standardının şartlarına uygun olarak değerlendirecek ve çevre politikamız sürekli olarak gözden geçirilecektir. Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği Anonim Şirketi çevre yönetim sisteminin performasının arttırılması ile uygulanmasını ve sürekli gelişimini sağlanmasını çalışan personeline de ileterek, onların eğitimi ile mümkün olacağına inanır ve bunu taahhüt eder.

Oluşturulan Çevre Politikası ilgili tarafların erişimine uygun olarak açık olması sağlanmıştır.
Mardaş © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.   |   Kişisel Verilerin Korunması Kanunu