İSG Politikası

Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği Anonim Şirketi olarak, Liman İşletmeciliği, Acentelik Hizmetleri ve  Geçici Depolama Hizmetlerinin her aşamasında, üst yönetim de dahil olmak üzere tüm çalışmalarımızda iş sağlığı ve güvenliği konularında, gereken bilinç ve kültürü oluşturmak ana hedefimizdir. Tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket ederek, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamaktayız.

Bu anlayışla çalışmalarımıza yön verirken, topluma saygılı olma ilkesi doğrultusunda;

» Çalışanlarımızın, dış tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve ilgili diğer paydaşların iş sağlığı ve güvenliğininsağlanması,
» İş Sağlığı ve Güvenliği YönetimSisteminin, çalışanlar ve dış tedarikçilerimiz tarafından benimsenmesi, uygulanması için gerekli eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinindüzenlenmesi,
» İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgiliistek, görüş ve yaratıcı çözüm önerilerinin desteklenmesi,
» Tüm faaliyetlerde sistematik biryaklaşımla, iş sağlığı ve güvenliği tehlikelerin ve risklerininbelirlenerek kaynağında önlenmesi veya en aza indirgenmesi, bu amaçlateknolojik gelişmelerin takip edilerek  kaynakların bu çerçevedeyönlendirilmesi,
» İş kazaları, meslek hastalıkları, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi amacıyla İSG Yönetimininve İSG performansının sürekli iyileştirme faaliyetlerinin planlanması, planlanan hedefler çerçevesinde uygulamaların ve performansın izlenmesi,
» Ulusal mevzuat ve uluslararası standartlaragöre çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülüklerin yerinegetirilmesi, tam uyumun sağlanması, başlıca sorumluluğumuzdur.

Firmamız gerçekleştirilen  hizmetlerini, yasal şartlar ve TS 18001:2007 standardının şartlarına uygun olarak değerlendirecek ve ISG politikamız sürekli olarak gözden geçirilecektir.

Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği Anonim Şirketi, İş Sağlığı ve Güvenliği  yönetim sisteminin başarı ile uygulanmasını ve sürekli gelişimini sağlanmasını işçi temsilcisi ve çalışan personelinin istişare ve katılımı ile olacağını benimsemiş olup ISG Politikamız, çalışanlarımıza da ileterek, onların eğitimi ile mümkün olacağına inanır ve bunu taahhüt eder.

Oluşturulan ISG  Politikası ilgili tarafların erişimine uygun olarak açık olması sağlanmıştır.
Mardaş © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.   |   Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
İSG Politikası

İSG Politikası

Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği Anonim Şirketi olarak, Liman İşletmeciliği, Acentelik Hizmetleri ve  Geçici Depolama Hizmetlerinin her aşamasında, üst yönetim de dahil olmak üzere tüm çalışmalarımızda iş sağlığı ve güvenliği konularında, gereken bilinç ve kültürü oluşturmak ana hedefimizdir. Tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket ederek, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamaktayız.

Bu anlayışla çalışmalarımıza yön verirken, topluma saygılı olma ilkesi doğrultusunda;

» Çalışanlarımızın, dış tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve ilgili diğer paydaşların iş sağlığı ve güvenliğininsağlanması,
» İş Sağlığı ve Güvenliği YönetimSisteminin, çalışanlar ve dış tedarikçilerimiz tarafından benimsenmesi, uygulanması için gerekli eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinindüzenlenmesi,
» İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgiliistek, görüş ve yaratıcı çözüm önerilerinin desteklenmesi,
» Tüm faaliyetlerde sistematik biryaklaşımla, iş sağlığı ve güvenliği tehlikelerin ve risklerininbelirlenerek kaynağında önlenmesi veya en aza indirgenmesi, bu amaçlateknolojik gelişmelerin takip edilerek  kaynakların bu çerçevedeyönlendirilmesi,
» İş kazaları, meslek hastalıkları, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi amacıyla İSG Yönetimininve İSG performansının sürekli iyileştirme faaliyetlerinin planlanması, planlanan hedefler çerçevesinde uygulamaların ve performansın izlenmesi,
» Ulusal mevzuat ve uluslararası standartlaragöre çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülüklerin yerinegetirilmesi, tam uyumun sağlanması, başlıca sorumluluğumuzdur.

Firmamız gerçekleştirilen  hizmetlerini, yasal şartlar ve TS 18001:2007 standardının şartlarına uygun olarak değerlendirecek ve ISG politikamız sürekli olarak gözden geçirilecektir.

Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği Anonim Şirketi, İş Sağlığı ve Güvenliği  yönetim sisteminin başarı ile uygulanmasını ve sürekli gelişimini sağlanmasını işçi temsilcisi ve çalışan personelinin istişare ve katılımı ile olacağını benimsemiş olup ISG Politikamız, çalışanlarımıza da ileterek, onların eğitimi ile mümkün olacağına inanır ve bunu taahhüt eder.

Oluşturulan ISG  Politikası ilgili tarafların erişimine uygun olarak açık olması sağlanmıştır.
Mardaş © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.   |   Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
İSG Politikası

İSG Politikası

Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği Anonim Şirketi olarak, Liman İşletmeciliği, Acentelik Hizmetleri ve  Geçici Depolama Hizmetlerinin her aşamasında, üst yönetim de dahil olmak üzere tüm çalışmalarımızda iş sağlığı ve güvenliği konularında, gereken bilinç ve kültürü oluşturmak ana hedefimizdir. Tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket ederek, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamaktayız.

Bu anlayışla çalışmalarımıza yön verirken, topluma saygılı olma ilkesi doğrultusunda;

» Çalışanlarımızın, dış tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve ilgili diğer paydaşların iş sağlığı ve güvenliğininsağlanması,
» İş Sağlığı ve Güvenliği YönetimSisteminin, çalışanlar ve dış tedarikçilerimiz tarafından benimsenmesi, uygulanması için gerekli eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinindüzenlenmesi,
» İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgiliistek, görüş ve yaratıcı çözüm önerilerinin desteklenmesi,
» Tüm faaliyetlerde sistematik biryaklaşımla, iş sağlığı ve güvenliği tehlikelerin ve risklerininbelirlenerek kaynağında önlenmesi veya en aza indirgenmesi, bu amaçlateknolojik gelişmelerin takip edilerek  kaynakların bu çerçevedeyönlendirilmesi,
» İş kazaları, meslek hastalıkları, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi amacıyla İSG Yönetimininve İSG performansının sürekli iyileştirme faaliyetlerinin planlanması, planlanan hedefler çerçevesinde uygulamaların ve performansın izlenmesi,
» Ulusal mevzuat ve uluslararası standartlaragöre çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülüklerin yerinegetirilmesi, tam uyumun sağlanması, başlıca sorumluluğumuzdur.

Firmamız gerçekleştirilen  hizmetlerini, yasal şartlar ve TS 18001:2007 standardının şartlarına uygun olarak değerlendirecek ve ISG politikamız sürekli olarak gözden geçirilecektir.

Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği Anonim Şirketi, İş Sağlığı ve Güvenliği  yönetim sisteminin başarı ile uygulanmasını ve sürekli gelişimini sağlanmasını işçi temsilcisi ve çalışan personelinin istişare ve katılımı ile olacağını benimsemiş olup ISG Politikamız, çalışanlarımıza da ileterek, onların eğitimi ile mümkün olacağına inanır ve bunu taahhüt eder.

Oluşturulan ISG  Politikası ilgili tarafların erişimine uygun olarak açık olması sağlanmıştır.
Mardaş © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.   |   Kişisel Verilerin Korunması Kanunu