Yeşil Liman - Eko Liman ve Mardaş (Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği A.Ş.)

Yeşil Liman - Eko Liman ve Mardaş (Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği A.Ş.)

Gelişmiş ülke limanları arasında bir saygınlık ve rekabet unsuru olarak kullanılmakta olduğu gerçeğiyle yola çıkılarak T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından T.S.E işbirliği ile Türkiye’ de başlatılan “Yeşil Liman / Eko Liman” Projesi kapsamında sertifikalı limanlar arasına MARDAŞ olarak 24/10/2018 itibariyle bizlerde katılmış bulunuyoruz.

Ambarlı Altaş Liman Tesislerinde bulunan Liman İşletmemiz “Yeşil Liman / Eko Liman” Projesi kapsamında;

» Öncelikle ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi’ nin 2015 yılı revizyonu sağlanarak ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikası,
» ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi sertifikası,
» OHSAS 18001:2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası,

Belgeleri ile TSE’nin yayınladığı Yeşil Liman Sektörel Kriterler kılavuzunda belirtilen şartlar yerine getirilmiş ve YEŞİL LİMAN / EKO LİMAN PROJESİ SEKTÖREL KRİTERLER BELGESİ alınmıştır.

Limanımızda çevre politikası ve hedeflerinin  gerçekleştirilmesi için; çevre duyarlılığının arttırılması, risk yönetimi oluşturularak oluşabilecek iş kazalarının önlenmesi, enerji verimliliği projelerinin uygulanması, atık yönetim planlarının iyileştirilmesi, çevreci araçların kullanımına özen gösterilmesi, su ve toprak kirliğinin önlenmesi için tedbir alınması, sera gazı yönetim planı ve emisyon ölçümlerinin yapılması, çevresel gürültü ölçümlerinin yapılması ve bu konuda önlemler alınması sağlanmıştır. Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği sorumluluğunun her çalışanın sorumluluğu olduğunu bilincinin aşılanması, risk analizleri, istatistikler, eğitimler, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yönetimi, hijyen ölçümleri, atık su arıtma tesislerimizin çalışması ve bakımlarının düzenli yapılması, saha kontrol ve denetimleri sürekli yapılarak olumsuz çevre etkisi oluşturabilecek durumları kaynağında önlenmesi ile sürdürülebilir olması sağlanmıştır.

Türkiye'nin denizcilik alanında önemli ülkeler arasında yer aldığını, “Yeşil Liman / Eko Liman” Projesinin de limanlar açısından saygınlık ve rekabet unsuru olarak önemli bir aşamaya karşılık geldiğini ifade etmek mümkündür. Bu çerçevede Limanımızın da; Yeşil Liman - Eko Liman Projesi kapsamında, çevreye ve iş sağlığına olan duyarlılıkların en üst düzeye çıkarılması ve standart hale getirilmesi, kalite yönetim sisteminin geliştirilerek uluslararası rekabet gücünün artırılması ve uluslararası bir marka haline getirilmesi hedeflenmiştir.

Bu hedef doğrultusunda daima sorumluluk bilinciyle ilerleyeceğiz...
Mardaş © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.   |   Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Yeşil Liman - Eko Liman ve Mardaş (Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği A.Ş.)

Yeşil Liman - Eko Liman ve Mardaş (Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği A.Ş.)

Gelişmiş ülke limanları arasında bir saygınlık ve rekabet unsuru olarak kullanılmakta olduğu gerçeğiyle yola çıkılarak T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından T.S.E işbirliği ile Türkiye’ de başlatılan “Yeşil Liman / Eko Liman” Projesi kapsamında sertifikalı limanlar arasına MARDAŞ olarak 24/10/2018 itibariyle bizlerde katılmış bulunuyoruz.

Ambarlı Altaş Liman Tesislerinde bulunan Liman İşletmemiz “Yeşil Liman / Eko Liman” Projesi kapsamında;

» Öncelikle ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi’ nin 2015 yılı revizyonu sağlanarak ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikası,
» ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi sertifikası,
» OHSAS 18001:2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası,

Belgeleri ile TSE’nin yayınladığı Yeşil Liman Sektörel Kriterler kılavuzunda belirtilen şartlar yerine getirilmiş ve YEŞİL LİMAN / EKO LİMAN PROJESİ SEKTÖREL KRİTERLER BELGESİ alınmıştır.

Limanımızda çevre politikası ve hedeflerinin  gerçekleştirilmesi için; çevre duyarlılığının arttırılması, risk yönetimi oluşturularak oluşabilecek iş kazalarının önlenmesi, enerji verimliliği projelerinin uygulanması, atık yönetim planlarının iyileştirilmesi, çevreci araçların kullanımına özen gösterilmesi, su ve toprak kirliğinin önlenmesi için tedbir alınması, sera gazı yönetim planı ve emisyon ölçümlerinin yapılması, çevresel gürültü ölçümlerinin yapılması ve bu konuda önlemler alınması sağlanmıştır. Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği sorumluluğunun her çalışanın sorumluluğu olduğunu bilincinin aşılanması, risk analizleri, istatistikler, eğitimler, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yönetimi, hijyen ölçümleri, atık su arıtma tesislerimizin çalışması ve bakımlarının düzenli yapılması, saha kontrol ve denetimleri sürekli yapılarak olumsuz çevre etkisi oluşturabilecek durumları kaynağında önlenmesi ile sürdürülebilir olması sağlanmıştır.

Türkiye'nin denizcilik alanında önemli ülkeler arasında yer aldığını, “Yeşil Liman / Eko Liman” Projesinin de limanlar açısından saygınlık ve rekabet unsuru olarak önemli bir aşamaya karşılık geldiğini ifade etmek mümkündür. Bu çerçevede Limanımızın da; Yeşil Liman - Eko Liman Projesi kapsamında, çevreye ve iş sağlığına olan duyarlılıkların en üst düzeye çıkarılması ve standart hale getirilmesi, kalite yönetim sisteminin geliştirilerek uluslararası rekabet gücünün artırılması ve uluslararası bir marka haline getirilmesi hedeflenmiştir.

Bu hedef doğrultusunda daima sorumluluk bilinciyle ilerleyeceğiz...
Mardaş © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.   |   Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Yeşil Liman - Eko Liman ve Mardaş (Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği A.Ş.)

Yeşil Liman - Eko Liman ve Mardaş (Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği A.Ş.)

Gelişmiş ülke limanları arasında bir saygınlık ve rekabet unsuru olarak kullanılmakta olduğu gerçeğiyle yola çıkılarak T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından T.S.E işbirliği ile Türkiye’ de başlatılan “Yeşil Liman / Eko Liman” Projesi kapsamında sertifikalı limanlar arasına MARDAŞ olarak 24/10/2018 itibariyle bizlerde katılmış bulunuyoruz.

Ambarlı Altaş Liman Tesislerinde bulunan Liman İşletmemiz “Yeşil Liman / Eko Liman” Projesi kapsamında;

» Öncelikle ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi’ nin 2015 yılı revizyonu sağlanarak ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikası,
» ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi sertifikası,
» OHSAS 18001:2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası,

Belgeleri ile TSE’nin yayınladığı Yeşil Liman Sektörel Kriterler kılavuzunda belirtilen şartlar yerine getirilmiş ve YEŞİL LİMAN / EKO LİMAN PROJESİ SEKTÖREL KRİTERLER BELGESİ alınmıştır.

Limanımızda çevre politikası ve hedeflerinin  gerçekleştirilmesi için; çevre duyarlılığının arttırılması, risk yönetimi oluşturularak oluşabilecek iş kazalarının önlenmesi, enerji verimliliği projelerinin uygulanması, atık yönetim planlarının iyileştirilmesi, çevreci araçların kullanımına özen gösterilmesi, su ve toprak kirliğinin önlenmesi için tedbir alınması, sera gazı yönetim planı ve emisyon ölçümlerinin yapılması, çevresel gürültü ölçümlerinin yapılması ve bu konuda önlemler alınması sağlanmıştır. Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği sorumluluğunun her çalışanın sorumluluğu olduğunu bilincinin aşılanması, risk analizleri, istatistikler, eğitimler, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yönetimi, hijyen ölçümleri, atık su arıtma tesislerimizin çalışması ve bakımlarının düzenli yapılması, saha kontrol ve denetimleri sürekli yapılarak olumsuz çevre etkisi oluşturabilecek durumları kaynağında önlenmesi ile sürdürülebilir olması sağlanmıştır.

Türkiye'nin denizcilik alanında önemli ülkeler arasında yer aldığını, “Yeşil Liman / Eko Liman” Projesinin de limanlar açısından saygınlık ve rekabet unsuru olarak önemli bir aşamaya karşılık geldiğini ifade etmek mümkündür. Bu çerçevede Limanımızın da; Yeşil Liman - Eko Liman Projesi kapsamında, çevreye ve iş sağlığına olan duyarlılıkların en üst düzeye çıkarılması ve standart hale getirilmesi, kalite yönetim sisteminin geliştirilerek uluslararası rekabet gücünün artırılması ve uluslararası bir marka haline getirilmesi hedeflenmiştir.

Bu hedef doğrultusunda daima sorumluluk bilinciyle ilerleyeceğiz...
Mardaş © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.   |   Kişisel Verilerin Korunması Kanunu