Yeşil Liman-Eko Liman Projesi kapsamında sertifikalı limanlar arasına MARDAŞ da katıldı.

Yeşil Liman-Eko Liman Projesi kapsamında sertifikalı limanlar arasına MARDAŞ da katıldı.

Yeşil Liman-Eko Liman Projesi' kapsamında sertifikalı limanlar arasına MARDAŞ da katıldı. MARDAŞ, TSE’nin yayınladığı kılavuzda belirtilen şartları yerine getirerek “Yeşil Liman-Eko Liman Projesi Sektörel Kriterler Belgesi” aldı.

Gelişmiş ülke limanları arasında bir saygınlık ve rekabet unsuru olarak kullanılmakta olduğu gerçeğiyle yola çıkılarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından TSE iş birliği ile Türkiye’de başlatılan “Yeşil Liman-Eko Liman Projesi” kapsamında sertifikalı limanlar arasına MARDAŞ (Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği A.Ş.) da katıldı.

Ambarlı Altaş Liman Tesisleri’nde bulunan liman işletmesi “Yeşil Liman-Eko Liman Projesi” kapsamında ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi’nin 2015 yılı revizyonu sağlanarak ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikası, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi sertifikası, OHSAS 18001:2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası belgeleriyle TSE’nin yayınladığı “Yeşil Liman Sektörel Kriterler Kılavuzu”nda belirtilen şartlar yerine getirilerek “Yeşil Liman-Eko Liman Projesi Sektörel Kriterler Belgesi” aldı.

ÇEVRE POLİTİKASI İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

Limanda çevre politikası ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi için çevre duyarlılığının arttırılması, risk yönetimi oluşturularak oluşabilecek iş kazalarının önlenmesi, enerji verimliliği projelerinin uygulanması, atık yönetim planlarının iyileştirilmesi, çevreci araçların kullanımına özen gösterilmesi, su ve toprak kirliğinin önlenmesi için tedbir alınması, sera gazı yönetim planı ve emisyon ölçümlerinin yapılması, çevresel gürültü ölçümlerinin yapılması ve bu konuda önlemler alınması sağlandı.

Çevre, iş sağlığı ve güvenliği sorumluluğunun her çalışanın sorumluluğu olduğunu bilincinin aşılanması, risk analizleri, istatistikler, eğitimler, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yönetimi, hijyen ölçümleri, atık su arıtma tesislerimizin çalışması ve bakımlarının düzenli yapılması, saha kontrol ve denetimleri sürekli yapılarak olumsuz çevre etkisi oluşturabilecek durumları kaynağında önlenmesiyle sürdürülebilir olması sağlandı.

ULUSLARARASI MARKA OLMA HEDEFİ

Türkiye'nin denizcilik alanında önemli ülkeler arasında yer aldığını, “Yeşil Liman-Eko Liman Projesi”nin limanlar açısından saygınlık ve rekabet unsuru olarak önemli bir aşamaya karşılık geldiğini ifade etmek mümkün.

Bu çerçevede limanda, “Yeşil Liman - Eko Liman Projesi” kapsamında çevreye ve iş sağlığına olan duyarlılıkların en üst düzeye çıkarılması ve standart hale getirilmesi, kalite yönetim sisteminin geliştirilerek uluslararası rekabet gücünün artırılması ve uluslararası bir marka haline getirilmesi hedefleniyor.

DENİZ HABER AJANSI

Kaynak: www.denizhaber.net
Mardaş © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.   |   Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Yeşil Liman-Eko Liman Projesi kapsamında sertifikalı limanlar arasına MARDAŞ da katıldı.
Yeşil Liman-Eko Liman Projesi kapsamında sertifikalı limanlar arasına MARDAŞ da katıldı.

Yeşil Liman-Eko Liman Projesi kapsamında sertifikalı limanlar arasına MARDAŞ da katıldı.

Yeşil Liman-Eko Liman Projesi' kapsamında sertifikalı limanlar arasına MARDAŞ da katıldı. MARDAŞ, TSE’nin yayınladığı kılavuzda belirtilen şartları yerine getirerek “Yeşil Liman-Eko Liman Projesi Sektörel Kriterler Belgesi” aldı.

Gelişmiş ülke limanları arasında bir saygınlık ve rekabet unsuru olarak kullanılmakta olduğu gerçeğiyle yola çıkılarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından TSE iş birliği ile Türkiye’de başlatılan “Yeşil Liman-Eko Liman Projesi” kapsamında sertifikalı limanlar arasına MARDAŞ (Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği A.Ş.) da katıldı.

Ambarlı Altaş Liman Tesisleri’nde bulunan liman işletmesi “Yeşil Liman-Eko Liman Projesi” kapsamında ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi’nin 2015 yılı revizyonu sağlanarak ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikası, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi sertifikası, OHSAS 18001:2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası belgeleriyle TSE’nin yayınladığı “Yeşil Liman Sektörel Kriterler Kılavuzu”nda belirtilen şartlar yerine getirilerek “Yeşil Liman-Eko Liman Projesi Sektörel Kriterler Belgesi” aldı.

ÇEVRE POLİTİKASI İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

Limanda çevre politikası ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi için çevre duyarlılığının arttırılması, risk yönetimi oluşturularak oluşabilecek iş kazalarının önlenmesi, enerji verimliliği projelerinin uygulanması, atık yönetim planlarının iyileştirilmesi, çevreci araçların kullanımına özen gösterilmesi, su ve toprak kirliğinin önlenmesi için tedbir alınması, sera gazı yönetim planı ve emisyon ölçümlerinin yapılması, çevresel gürültü ölçümlerinin yapılması ve bu konuda önlemler alınması sağlandı.

Çevre, iş sağlığı ve güvenliği sorumluluğunun her çalışanın sorumluluğu olduğunu bilincinin aşılanması, risk analizleri, istatistikler, eğitimler, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yönetimi, hijyen ölçümleri, atık su arıtma tesislerimizin çalışması ve bakımlarının düzenli yapılması, saha kontrol ve denetimleri sürekli yapılarak olumsuz çevre etkisi oluşturabilecek durumları kaynağında önlenmesiyle sürdürülebilir olması sağlandı.

ULUSLARARASI MARKA OLMA HEDEFİ

Türkiye'nin denizcilik alanında önemli ülkeler arasında yer aldığını, “Yeşil Liman-Eko Liman Projesi”nin limanlar açısından saygınlık ve rekabet unsuru olarak önemli bir aşamaya karşılık geldiğini ifade etmek mümkün.

Bu çerçevede limanda, “Yeşil Liman - Eko Liman Projesi” kapsamında çevreye ve iş sağlığına olan duyarlılıkların en üst düzeye çıkarılması ve standart hale getirilmesi, kalite yönetim sisteminin geliştirilerek uluslararası rekabet gücünün artırılması ve uluslararası bir marka haline getirilmesi hedefleniyor.

DENİZ HABER AJANSI

Kaynak: www.denizhaber.net
Mardaş © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.   |   Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Yeşil Liman-Eko Liman Projesi kapsamında sertifikalı limanlar arasına MARDAŞ da katıldı.

Yeşil Liman-Eko Liman Projesi kapsamında sertifikalı limanlar arasına MARDAŞ da katıldı.

Yeşil Liman-Eko Liman Projesi kapsamında sertifikalı limanlar arasına MARDAŞ da katıldı.

Yeşil Liman-Eko Liman Projesi' kapsamında sertifikalı limanlar arasına MARDAŞ da katıldı. MARDAŞ, TSE’nin yayınladığı kılavuzda belirtilen şartları yerine getirerek “Yeşil Liman-Eko Liman Projesi Sektörel Kriterler Belgesi” aldı.

Gelişmiş ülke limanları arasında bir saygınlık ve rekabet unsuru olarak kullanılmakta olduğu gerçeğiyle yola çıkılarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından TSE iş birliği ile Türkiye’de başlatılan “Yeşil Liman-Eko Liman Projesi” kapsamında sertifikalı limanlar arasına MARDAŞ (Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği A.Ş.) da katıldı.

Ambarlı Altaş Liman Tesisleri’nde bulunan liman işletmesi “Yeşil Liman-Eko Liman Projesi” kapsamında ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi’nin 2015 yılı revizyonu sağlanarak ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikası, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi sertifikası, OHSAS 18001:2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası belgeleriyle TSE’nin yayınladığı “Yeşil Liman Sektörel Kriterler Kılavuzu”nda belirtilen şartlar yerine getirilerek “Yeşil Liman-Eko Liman Projesi Sektörel Kriterler Belgesi” aldı.

ÇEVRE POLİTİKASI İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

Limanda çevre politikası ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi için çevre duyarlılığının arttırılması, risk yönetimi oluşturularak oluşabilecek iş kazalarının önlenmesi, enerji verimliliği projelerinin uygulanması, atık yönetim planlarının iyileştirilmesi, çevreci araçların kullanımına özen gösterilmesi, su ve toprak kirliğinin önlenmesi için tedbir alınması, sera gazı yönetim planı ve emisyon ölçümlerinin yapılması, çevresel gürültü ölçümlerinin yapılması ve bu konuda önlemler alınması sağlandı.

Çevre, iş sağlığı ve güvenliği sorumluluğunun her çalışanın sorumluluğu olduğunu bilincinin aşılanması, risk analizleri, istatistikler, eğitimler, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yönetimi, hijyen ölçümleri, atık su arıtma tesislerimizin çalışması ve bakımlarının düzenli yapılması, saha kontrol ve denetimleri sürekli yapılarak olumsuz çevre etkisi oluşturabilecek durumları kaynağında önlenmesiyle sürdürülebilir olması sağlandı.

ULUSLARARASI MARKA OLMA HEDEFİ

Türkiye'nin denizcilik alanında önemli ülkeler arasında yer aldığını, “Yeşil Liman-Eko Liman Projesi”nin limanlar açısından saygınlık ve rekabet unsuru olarak önemli bir aşamaya karşılık geldiğini ifade etmek mümkün.

Bu çerçevede limanda, “Yeşil Liman - Eko Liman Projesi” kapsamında çevreye ve iş sağlığına olan duyarlılıkların en üst düzeye çıkarılması ve standart hale getirilmesi, kalite yönetim sisteminin geliştirilerek uluslararası rekabet gücünün artırılması ve uluslararası bir marka haline getirilmesi hedefleniyor.

DENİZ HABER AJANSI

Kaynak: www.denizhaber.net
Mardaş © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.   |   Kişisel Verilerin Korunması Kanunu