';

Limana Uğrak Yapan Hatlar

Gümrüklü Saha Bölgesi

106.279 m²

Toplam Terminal Bölgesi

215.977 m²

TEU Elleçleme Kapasitesi

2.000,000 TEU