';

İK Politikamız

Vizyonumuz
Türk Denizcilik sektöründe değişimi yaratarak hizmete dönüştürmek, sektöre öncülük ve rehberlik etmek, dünya kalitesinde hizmet sunmaktır.

Misyonumuz ve Değerlerimiz
Büyüyen, gelişen dünyamızda ve Türk Denizcilik sektöründe sürekli iyileştirme, geliştirme ve verimlilik ilkesi ile; İnsana ve Çevreye saygılı, Müşterilerimizin değişen ihtiyaç ve taleplerini en üst düzeyde karşılayan, İç-Dış Paydaşlarının memnuniyetini sağlayarak birlikte büyüyen bir hizmet sunmaktır.

İşe Alım ve Kariyer Planlama Politikamız
Yeniliklere ve değişime açık, ortak değerlerimizi benimseyip yaşatacak, doğru işte doğru performansı gösterecek yetişkin insan gücünü şirketimizde istihdam etmek, İşi ve kendini geliştiren, artı değer yaratan, üretken çalışanların hakim olduğu kurumsal bir yapı oluşturmak, Başarıyı ödüllendiren sistemler kurmak ve devamlılığını sağlamak, Çalışanlarımızın etkinliğini ve verimliliğini arttıracak olanaklar yaratmak Çalışanlara fırsat eşitliği sağlamak, tüm süreçleri şeffaf ve adil yönetmek Çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırmalarına yönelik eğitim ve gelişim programları oluşturmak ve uygulamak.

Şirketimiz hizmet verdiği alanda müşteri odaklılığını esas alarak yenilikçi ve sürdürülebilir hizmet sağlamayı ilke edinmiştir. Başarıyı ödüllendiren ve çalışanlar arası iş birliğine dayalı insan kaynakları stratejimiz ile tüm çalışanların yeteneklerinin geliştirilmesi ve sorumluluk verilmesi ve şirket vizyonumuz, misyonumuz ve değerlerimiz ile uyumlu şirket kültürü oluşturmayı ve sürmeyi hedeflemektedir.

Değerlerimiz
Yüksek seviyede takım ruhu, saygı ve dürüstlük, mükemmellik, esneklik, yenilikçilik, girişimcilik, sürdürülebilirlik ve müşteri odaklı nitelikli işgücü.