';

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği Anonim Şirketi olarak, Liman İşletmeciliği, Acentelik Hizmetleri ve Geçici Depolama Hizmetlerinde lider olmayı hedeflemekteyiz.

Firmamız bu hedef doğrultusunda;

  • Müşterilerimizin güvenle tercih edebilecekleri, zamanında ve hatasız, çağdaş, müşteri odaklı hizmetler sunarak, tedarikçilerimizle olan ilişkilerimizde karşılıklı faydaya dayanan bir anlayışla çalışmak,
  • Entegre yönetim sistemi şartları, ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartlara uymak,
  • Gelişme ve büyüme için bilimsel yöntemler uygulayarak, teknolojik gelişmeleri takip ederek, entegre yönetim sisteminin performansını izleyerek sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
  • İş kazaları, meslek hastalıkları, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi amacıyla tüm faaliyetlerde sistematik bir yaklaşımla, iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri ve risklerini belirleyerek kaynağında önlemek veya risklerini kabul edilebilir seviyeye indirgemek,
  • Çalışanlarımızın, dış tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve ilgili diğer paydaşların iş sağlığı ve güvenliğini güvence altına almak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin başarı ile uygulanması ve sürekli gelişimini sağlanması için işçi temsilcisi belirlenmesini sağlamak ve çalışan personel ile istişarede bulunmak ve katılımlarını sağlamak,
  • Çevrenin korunması ve kirlenmenin önlenmesi için atıkları azaltmak, kaynağında doğru ayrıştırmak, mevcut atıkların çevreye zararını en aza indirgemek ve tekrar kullanmak, geri dönüştürmek veya uygun şekilde bertaraf etmek,
  • Sürdürülebilir kaynak yönetimi için doğal kaynakları korumak, enerji ve malzemeleri verimli kullanmak ve tasarruf yapmak,
  • Liman faaliyetlerinden kaynaklı su ve deniz kirliliğini önlemek,
  • Entegre Yönetim Sisteminin, çalışanlarımız ve ilgili diğer paydaşlar tarafından benimsenmesi ve uygulanması için gerekli eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini düzenlemek, kendilerinden gelen istek, görüş ve yaratıcı çözüm önerilerini desteklemek,

Temel yaklaşımlarımız olacaktır.

Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği Anonim Şirketi, Entegre Yönetim Sisteminin başarı ile uygulanmasının ve sürekli gelişiminin sağlanmasının çalışan personelin katılımı ve onların eğitimi, kaynakların zamanında ve etkin tahsisi ile mümkün olacağına inanır ve bunu taahhüt eder.